Firma TURBOROLMET, dzięki wdrożeniu innowacyjnej, kompleksowej i ekologicznej linii technologicznej, zdolnej do regeneracji nowych typów turbosprężarek, oferuje innowacyjną usługę regeneracji turbosprężarek i filtrów DPF/FAP. Usługi świadczone są z wykorzystaniem ekologicznych i wydajnych maszyn, wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery jak i lepszą gospodarkę odpadami, oraz paneli fotowoltaicznych.

Regeneracja turbosprężarek obejmuje:
- etap przyjęcia urządzenia z określeniem poziomu niesprawności i zarejestrowaniem przyjęcia turbiny do obsługi w autorskim systemie komputerowym
- wstępną ocena stanu technicznego turbiny
- demontaż
- szczegółową weryfikację elementów wchodzących w skład urządzenia
- ustalenie przyczyn awarii
- czyszczenie części
- wymiana części uszkodzonych
- wyważanie zespołu wirującego (koło kompresji i turbina) na precyzyjnej wyważarce
- montaż rdzenia
- wyważenie i testowanie rdzenia na wyważarce wysokoobrotowej symulującej pracę w warunkach rzeczywistych
- przeprowadzenie testów i regulacji sterowania zmienną geometrią
- przeprogramowanie sterowników przy użyciu najnowszej technologii, oznakowanie turbiny

Filtry DPF/FAP są czyszczone za pośrednictwem przeznaczonej do tego procesu specjalistycznej myjki ultradźwiękowej.
Podstawowymi urządzeniami linii do regeneracji są najnowocześniejsze stanowiska testowe do pomiaru i korekcji niewyważenia nisko oraz wysokoobrotowego i urządzenia do weryfikacji, regulacji i programowania sterowników zmiennej geometrii. Linia ma charakter uniwersalny.
Poza naprawą typowych turbosprężarek stosowanych w samochodach, oferujemy również wykonywanie tych samych usług w odniesieniu do turbin pojazdów użytkowych oraz precyzyjnych, wirujących elementów maszyn: przemysłowych, górniczych, medycznych, lotniczych, energetycznych, wodnych i innych.
Proces regeneracji jest wykonywany na maszynach gwarantujących osiągnięcie najwyższych parametrów technicznych, a dzięki temu poziom jakościowy świadczonych usług jest nawet wyższy niż uzyskiwany na maszynach wykorzystywanych do produkcji seryjnej producenta, ze względu na wymagany przy produkcji reżim czasowy.
Mając większą elastyczność czasową i posiadając specjalne moduły programowe Turborolmet jest w stanie zaoferować turbiny o parametrach lepszych niż parametry producenta, uzyskane przy produkcji seryjnej.